Oko v pyramidě
Starobylé Spolčení Osvícených Iluminátů Bavorských
Zednářský znak